Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

KVKK, Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri içeren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltmasıdır. KVKK kişisel verilerin hukuka uygun, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesini ve kişisel verilere ilişkin hakların korunmasını amaçlar. KVKK kapsamında veri sorumluları ve veri işleyenler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili yükümlülüklerine uymak zorundadır.

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu danışmanlığı, bireyler ve kuruluşlar için KVKK’ya uyum sürecini yönetmek ve kişisel veri işleme faaliyetlerini uygun bir şekilde yürütmek için sağlanan bir hizmettir. Bu danışmanlık, kişisel veri sahibi haklarını korumak, veri güvenliğini sağlamak ve yasal gerekliliklere uygun hareket etmek için destek sunar.

KVKK Danışmanlığının Amacı

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu danışmanlığının temel amacı, bireylerin ve kuruluşların kişisel verilere uygun şekilde erişimini, işlenmesini ve korunmasını sağlamaktır. Danışmanlık, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlar:

 1. Uyumluluk Sağlama: Müşterilerin, KVKK’ya uyumlu bir şekilde kişisel verileri işlemeleri ve korumaları için gerekli adımları atmalarına yardımcı olmak.
 2. Veri Güvenliği: Kişisel verilerin yasal ve teknik güvenlik önlemleriyle korunmasını sağlamak.
 3. Veri Sahibi Hakları: Bireylerin kişisel verilerine ilişkin haklarını anlamalarını ve korumalarını desteklemek.
 4. Politika ve Süreç Oluşturma: KVKK’ya uygun politika, prosedür ve süreçlerin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik rehberlik sağlama.
 5. Veri İhlalleri ve Raporlama: Veri ihlallerini önleme ve yönetme, aynı zamanda gerekli durumlarda otoritelere raporlama konusunda danışmanlık sağlama.

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu danışmanları, müşterilere aşağıdaki hizmetleri sunar:

 1. Uyum Değerlendirmesi: Mevcut durumun analiz edilmesi ve KVKK’ya uyumluluk açısından bir değerlendirme yapılması.
 2. Politika ve Süreç Oluşturma: KVKK’ya uygun politika, prosedür ve süreçlerin oluşturulması ve uygulanması konusunda rehberlik.
 3. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara ve paydaşlara KVKK ile ilgili eğitimler düzenlenmesi ve farkındalık oluşturma.
 4. Veri Güvenliği ve Risk Yönetimi: Veri güvenliği önlemleri ve risk yönetimi stratejileri oluşturulması.
 5. Veri İhlalleri Yönetimi: Veri ihlallerini önleme, tespit etme ve yönetme süreçlerinin oluşturulması.
 6. İdari ve Hukuki Destek: KVKK’ya uyumluluk konusunda danışmanlık ve gerektiğinde idari ve hukuki destek sağlanması.

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu danışmanlığı, kişisel veri sahiplerinin haklarını koruma, veri güvenliğini sağlama ve yasal gerekliliklere uygun hareket etme konusunda önemli bir rehberlik ve destek sağlar. Uzman bir danışmanlık firması ile çalışarak, kişisel veri işleme süreçlerinizi uyumlu hale getirebilir ve veri koruma konusundaki güvenilirliğinizi artırabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın