Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001:2011 standardının yerini alan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) Standardı, bir enerji yönetim sistemini enerji politikası ve hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için süreç ve prosedürler oluşturmak üzere birbiriyle ilişkili unsurlar kümesi olarak tanımlar. Üretim, ticari binalar, kamu hizmetleri, devlet tesisleri ve askeri üsler dahil olmak üzere birçok sektör, operasyonel verimliliği artırmak, enerji tasarrufu yapmak ve maliyetleri düşürmek için ISO 50001 kullanır.

Mevcut ISO 50001:2011 standardına göre Enerji Yönetim Sistemi belgesi olan kuruluşlar için belgelerini ISO 50001:2018 standardına çevirmek için son tarih 20 Ağustos 2021‘dir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Tarihçesi

ISO 50001, 2011 yılında, ISO 50001 standartlarının ve kılavuz belgelerinin portföyünü geliştiren grup olan ISO / TC 301’e katılan dünyanın dört bir yanından uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. 2017 itibariyle dünya çapında yaklaşık 23.000 tesis ISO 50001 sertifikası aldı. Artan sayıda şirket, ISO 50001’i kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerine ve tedarikçi gereksinimlerine entegre ettikçe ISO 50001’in büyümesinin hızlanması bekleniyor.

ISO 50001, ISO 9001 ve 14001 için kullanılan aynı yönetim sistemi modelini temel alır. Bu uyumluluk, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimi çabalarına entegre etmesini kolaylaştırır. Ancak, ISO 50001, enerji planlaması, operasyonel kontrol ve ölçüm ve izleme ile ilgili yeni veri odaklı bölümler içermektedir.

Standardın revize edilmiş versiyonu olan ISO 50001: 2018, 21 Ağustos 2018’de yayınlandı. Revize edilmiş versiyon, dünyadaki işletmeler ve kuruluşlar için uygulanabilirliği konusunda netliği artırıyor. ISO 50001 sertifikası, dahili ve harici performans ve güvenilirlik kanıtı sağlar. Daha fazla şirket ISO 50001’i kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerine ve tedarikçi gereksinimlerine entegre ettikçe ISO 50001’in büyümesinin hızlanması beklenmektedir.

ISO 50001, sürekli enerji performans iyileştirmesi gerektirir. Ancak, kuralcı enerji performans iyileştirme hedeflerini içermez. Bunun yerine standart, her kuruluşun enerji performansını artırmak için kendi hedeflerini belirleyebileceği ve izleyebileceği genel bir çerçeve sunmaktadır.

Başarılı ISO 50001 sertifikasyonu için temel adımlar şunlardır:

 • Güvenli yönetim taahhüdü

 • Enerji politikası belirleme

 • Bir enerji ekibini güçlendirin

 • Enerjinin nerede kullanıldığını belirleme

 • Önemli enerji kullanımını iyileştirmek için planlar oluşturmak

 • Yönetim planları onaylar

 • İlerlemeyi takip edin ve enerji eylem planlarını yeniden değerlendirin.

Sürekli iyileştirme modeli

ISO 50001 çerçevesi, enerjiyle ilgili çıkarların önceliklendirilmesini sağlar ve sürekli iyileştirme modeli ile veri kullanımı ve enerji kullanımının kontrolünü sağlayan akıllı teknolojilerle bütünleşir.

Model dört aşamaya ayrılmıştır: Planlayın, Uygulayın, kontrol edin ve harekete geçin. Bu adımların her birinin, şirketlerin vurgulaması gereken ek görevleri vardır:

Planla: Şirketlerin ilgili gereksinimleri anlamaları, yönetimden taahhüt almaları, enerji ve esneklik hedefleri belirlemeleri ve ISO 50001 gerekliliklerini karşılamaya yönelik bir enerji ekibi yapılandırmaları gerekmektedir.

Uygula: Enerji ekibinde yer alan kişilerin enerjinin nerede kullanıldığını ve en çok kimin kullandığını, şirketin en savunmasız olduğu yerleri bilmeleri ve ilk üç maddeye dayalı bir enerji fırsatları listesi oluşturmaları gerekir.

Kontrol Et: Bu, enerji yükseltmelerine öncelik verilmesini, enerji verilerinin gözden geçirilmesini ve iç denetimlerin yapılmasını içerir. Ayrıca ekibin rapor gereksinimlerini karşılamasını gerektirir.

Önlem Al: Bu son adım, ekipte enerji kullanımını karşılaştırır, enerji kullanımını etkileyen değişkenleri belirler, enerji faturalandırmasını ve tedarikini değerlendirir, uygun operasyonları ve yönetimi sağlar.

ISO 50001’i yürürlüğe koymak için iş nedenleri

Günümüzde enerji yönetimi, maliyetleri kontrol etme, enerji verimliliğini artırma, çevre kalitesini artırma ve bir şirketin genel rekabet gücünü artırma potansiyeli nedeniyle dünyadaki şirketlere artan bir ilgi ve endişe alanıdır. Enerjiyi daha akıllıca ve daha iyi kullanmak, bir şirketin genel kârını artırabilir.

ISO 50001 uluslararası enerji yönetim sistemi standardı kuruluşlara, enerji kullanımı, ölçüm, dokümantasyon, raporlama, tasarım ve tedarik uygulamaları ile enerji yönetimini etkileyen diğer değişkenler de dahil olmak üzere enerji performansının kritik yönlerini ele alan bir enerji yönetim planı geliştirmede kanıtlanmış bir yaklaşım sunar.

ISO 50001’in benimsenmesi, bir tesis içindeki enerjinin yönetimine yönelik sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmak için önemlidir. Standarda uygunluk, bir tesisin sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri uyguladığını, enerji kullanımının temelini tamamladığını ve enerji performansında sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğini kanıtlar. Sertifikasyonun değeri tedarik zincirlerindeki piyasa güçleri, ISO 50001 gerektiren potansiyel fayda teşvik programları ve standardın gelecekteki karbon azaltma politikalarıyla ilişkisi tarafından yönlendirilecektir.

Bir DOE analizine göre, ISO 50001 sertifikalı 10 tesisten elde edilen sonuçlar bulundu:

 • Yıllık 36.000 – 938.000 $ arası maliyet tasarrufu

 • İlk uygulamadan sonraki 15 ay içinde enerji maliyetlerinde% 12 azalma (ortalama)

 • Üç yıl boyunca% 5,6 ile% 30,6 arasında enerji performansı iyileştirmeleri

 • Düşük veya ücretsiz operasyonel iyileştirmelerden her yıl 430.000 $ veya daha fazla tasarruf.

ISO 50001 Avantajları

ISO 50001 EnMS iki farklı topluluktan beceri gerektirir: yönetim sistemi denetçileri ve enerji verimliliği uzmanları. Yönetim sistemi uzmanları genellikle enerji konularına aşina değildir ve enerji verimliliği uzmanları genellikle yönetim sistemi süreçlerine aşina değildir.

Bir yönetim sistemi uygulama becerisine sahip olmayan enerji verimliliği profesyonelleri, üst yönetime dayalı sürekli iyileştirme süreci olmadan etkisiz bir EnMS kurma riski taşırlar. Bir kuruluşun enerji performansındaki sürekli gelişimini değerlendirmek için gerekli becerilere sahip olmayan yönetim sistemi denetçileri, ölçülebilir enerji performans gelişimi olmadan kuruluşları belgelendirmektedir.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın