Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun bilgi varlıklarını nasıl yöneteceği ve bilgi güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda yönergeler sunar. ISO 27001 sertifikası, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim süreçlerini ve uygulamalarını kabul edilmiş bir çerçeveye dayandırdığını doğrular.

Bilgi güvenliği danışmanlığı, bir organizasyonun ISO 27001 standardına uygun bir şekilde bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olan bir hizmettir. Bir bilgi güvenliği danışmanı, organizasyonun güvenlik risklerini değerlendirecek, uygun önlemleri belirleyecek, politikalar ve prosedürler oluşturacak ve ISO 27001 sertifikası almak için hazırlık yapacak.

Bir bilgi güvenliği danışmanı seçerken, deneyimli ve uzman bir danışmanın önemli olduğundan emin olmalısınız. Aynı zamanda danışmanın referanslarına bakarak daha önce gerçekleştirdiği projelerin başarısını ve müşteri geri bildirimlerini değerlendirebilirsiniz.

Unutmayın ki bilgi güvenliği, herhangi bir organizasyonun önem vermesi gereken kritik bir konudur. Doğru bir bilgi güvenliği danışmanı, kuruluşunuzun bilgi varlıklarını korumanıza ve güvenliğini artırmanıza yardımcı olacaktır.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Yararları Nelerdir

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS), bir organizasyonun bilgi varlıklarının güvenliğini yönetmek için benimsediği bir standarttır. Bu standardın uygulanması ve sertifikasyonu bir dizi önemli fayda sağlar:

 1. Bilgi Varlıklarının Korunması: ISO 27001, bir organizasyonun bilgi varlıklarını (veriler, bilgi sistemleri, ticari sırlar vb.) değerlendirmesine ve korunmasına yardımcı olur. Bu sayede, bilgi sızıntısı ve yetkisiz erişim riskleri azalır.
 2. Risk Yönetimi: Standart, bilgi güvenliği risklerini yönetmeye odaklanır. Kuruluş, olası güvenlik tehditlerini ve zayıf noktalarını belirler ve uygun önlemler alarak riskleri en aza indirir.
 3. Yasal ve Düzenleyici Uyum: ISO 27001, birçok yasal düzenlemeye ve regülasyona uygunluğu destekler. Bu, organizasyonun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur ve olası cezaları azaltır.
 4. İyileştirilmiş İtibar: ISO 27001 sertifikasyonu, müşteriler ve tedarikçiler için güvenilirlik ve itibarın artmasına yardımcı olabilir. Güvenlik bilincine sahip bir organizasyonla çalışma isteği artabilir.
 5. Müşteri ve Paydaş Güveni: ISO 27001 sertifikalı bir organizasyon, müşterilere ve diğer paydaşlara veri ve bilgi güvenliğine önem verdiğini gösterir. Bu da müşteri güvenini artırır ve iş ilişkilerini güçlendirir.
 6. Sürekli İyileştirme: ISMS, sürekli iyileştirme döngüsünü destekler. Organizasyon, süreçlerini ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirir ve geliştirir. Bu, güvenlik seviyesinin artmasına ve en son tehditlere uyum sağlanmasına yardımcı olur.
 7. Çalışan Farkındalığı: ISO 27001 uygulamaları, organizasyon içinde bilgi güvenliği farkındalığının artmasına yardımcı olur. Çalışanlar, bilgi güvenliği politikalarına ve prosedürlere uyumu artırarak organizasyonun savunma mekanizmasının bir parçası haline gelirler.
 8. Rekabet Üstünlüğü: ISO 27001 sertifikasyonu, rakipleriniz arasında bilgi güvenliğine önem veren bir organizasyon olarak fark yaratmanıza yardımcı olabilir.

Bilgi güvenliği tehditlerinin arttığı ve veri ihlallerinin yaygınlaştığı günümüzde, ISO 27001 sertifikasyonu bir organizasyon için önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir ve müşteri güvenini artırabilir. Ancak, ISO 27001’in etkili bir şekilde uygulanması için sürekli bir çaba ve taahhüt gereklidir.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

ISO 27001:2013 belgesini alabilecekler, belirli bir süreç ve kriterlere uygun olarak çalışan her türlü organizasyon ve işletme olabilir. Bu standart, büyük veya küçük, özel sektör veya kamu sektörü, kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere tüm organizasyonlar için uygundur.

ISO 27001 sertifikasyonu için adımlar genellikle şunları içerir:

 1. Kuruluma Hazırlık: İlgili organizasyon, ISO 27001 standardının gerekliliklerini ve süreçlerini anlamalı ve uygulamaya hazır olmalıdır. Bunun için bir bilgi güvenliği ekibi oluşturulması ve gerekli ön çalışmaların yapılması önemlidir.
 2. Durum Değerlendirmesi: Mevcut bilgi güvenliği süreçleri ve politikaları gözden geçirilmeli ve eksiklikler belirlenmelidir. Risk analizleri ve tehdit değerlendirmeleri yapılır.
 3. ISMS Kurulması: ISO 27001 gerekliliklerine uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) oluşturulmalıdır. ISMS, bilgi güvenliği politikalarını, prosedürleri ve uygulamalarını içeren belgeler ve süreçleri içerir.
 4. Uygulama ve Uyarlamalar: ISMS, organizasyon içinde uygulanmalı ve tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir. Bilgi güvenliği bilinci artırılmalı ve uygun önlemler alınmalıdır.
 5. İç Denetim ve Değerlendirme: ISO 27001 gerekliliklerine uygunluk değerlendirmeleri ve iç denetimler yapılmalıdır. Potansiyel iyileştirmeler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
 6. Eksternal Denetim ve Sertifikasyon: ISO 27001 standardına göre bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından yapılan dış denetimler sonrasında, organizasyon ISO 27001:2013 belgesini almaya hak kazanır. Bu belge, ISO 27001 uygunluğunu onaylar.

ISO 27001 sertifikasyonu almak, organizasyonun bilgi güvenliği yönetim süreçlerini ve uygulamalarını belirli bir uluslararası standarta uygun olarak yönettiğini doğrular. Bu da müşteri güvenini artırabilir, rekabet avantajı sağlayabilir ve bilgi güvenliği risklerini azaltabilir. Ancak, belgeyi almak için süreç karmaşık olabilir ve düzenli olarak güncellenmesi ve sürdürülmesi gereken bir taahhüttüğü unutulmamalıdır.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın