Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

SA8000, sosyal sorumluluk yönetim sistemi standardıdır. İş dünyasında sosyal sorumluluk, işçi haklarına saygı göstermek, işçi koşullarını iyileştirmek, insan haklarına saygılı olmak, emekçilerin güvenliğini sağlamak ve çocuk işçiliği gibi istenmeyen uygulamaları engellemek gibi konuları içerir. SA8000 standardı, çalışma koşullarının insan onuruna uygun olduğundan ve sosyal adaleti desteklediğinden emin olmak için bir çerçeve sunar.

SA8000 standardı, Sosyal Hesap Verilebilirlik Uluslararası Standartları Konseyi (Social Accountability International – SAI) tarafından geliştirilmiştir. Bu standardın amacı, işletmeleri sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket etmeye teşvik etmektir.

SA8000 standardı, işletmelerin aşağıdaki konularda uygunluğunu değerlendirmeye yönelik temel gereksinimler belirler:

 1. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma: İşletmelerin çocuk işçilik ve zorla çalıştırma uygulamalarını engellemesi gerekliliği vurgulanır.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği: İşçilerin güvenli bir çalışma ortamına sahip olması ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi teşvik edilir.
 3. İşçi Hakları: İşçilere örgütlenme, sendika kurma ve kolektif müzakere hakkı gibi temel işçi haklarının korunması gerekliliği belirtilir.
 4. Çalışma Saatleri: Çalışma saatlerinin makul bir şekilde düzenlenmesi ve fazla mesailerin sınırlandırılması teşvik edilir.
 5. Ücret ve Sosyal Haklar: İşçilere adil ücret verilmesi ve sosyal hakların sağlanması gerekliliği vurgulanır.
 6. Ayrımcılık ve Taciz: İş yerinde ayrımcılık ve tacizin engellenmesi ve giderilmesi gerekliliği belirtilir.

SA8000 sertifikasyonu, bir işletmenin sosyal sorumluluk konusunda taahhütte bulunduğunu ve işçi haklarına saygılı olduğunu gösterir. Bu, tüketiciler, müşteriler ve diğer paydaşlar için işletmeye olan güveni artırır ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir işletme olarak itibar kazandırır. Aynı zamanda, işletmelere işçi koşullarını iyileştirme ve sosyal adaleti destekleme fırsatı sunar.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Yararları Nelerdir

SA8000 sosyal sorumluluk yönetim sistemi uygulamasının işletmelere ve topluma sağladığı birçok fayda vardır:

 1. İşçi Haklarına Saygı: SA8000, işçi haklarının korunması ve saygı gösterilmesi gerekliliğini vurgular. İşletmeler, çalışanlarının haklarını gözeterek adil ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlarlar.
 2. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi: SA8000 standardı, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın engellenmesini önceler. İşletmeler, etik olmayan iş uygulamalarını reddeder ve çocuk işçiliğinin önüne geçer.
 3. Sosyal Adaletin Desteklenmesi: İşletmeler, çalışanlarına adil ücretler ödeyerek ve sosyal hakları sağlayarak sosyal adaleti desteklerler. Bu, çalışanların yaşam kalitesinin yükselmesine ve toplumsal dengeye katkıda bulunur.
 4. Çalışma Ortamının İyileştirilmesi: SA8000, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini teşvik eder. İşletmeler, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamak için önlemler alır.
 5. Toplumsal İtibarın Artırılması: SA8000 sertifikasyonu, işletmelerin sosyal sorumluluk bilincine sahip olduğunu gösterir. Bu, müşteri ve tedarikçi güvenini artırır ve işletmelerin toplumsal itibarını güçlendirir.
 6. Etkin Yönetim Sistemi: SA8000, işletmelerin etkin bir sosyal sorumluluk yönetim sistemi kurmasına yardımcı olur. İşletmeler, süreçleri iyileştirme ve yönetimi daha etkin hale getirme fırsatı bulur.
 7. Paydaş Güveni ve Sadakati: SA8000 belgesi, işletmelerin paydaşlarına olan taahhüdünü gösterir. Bu, işletmelerin müşteri ve paydaş güvenini kazanmasına ve müşteri sadakati oluşturmasına yardımcı olur.
 8. Ürün ve Hizmet Kalitesinde Artış: İşletmelerin sosyal sorumluluk bilinci, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunur. Çalışanların memnuniyeti ve işletme içi işbirliği, işletmelerin başarılı ve etik bir şekilde çalışmasını sağlar.

Özetle, SA8000 sosyal sorumluluk yönetim sistemi, işletmelerin insan odaklı, etik ve sosyal açıdan sorumlu bir işletme kimliği oluşturmasına yardımcı olur. Bu, işletmelerin çalışanlarına ve topluma değer katan bir anlayışla faaliyet göstermelerine ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına katkı sağlar.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

SA8000 belgesini, sosyal sorumluluk yönetim sistemi standardına uygun şekilde çalışan ve insan haklarına, çalışanların haklarına ve çalışma koşullarına saygı gösteren her türlü organizasyon alabilir. Bu, özel sektör, kamu sektörü veya sivil toplum kuruluşları gibi farklı türdeki işletmeleri ve kuruluşları kapsar.

SA8000 belgesini almak isteyen bir organizasyon, aşağıdaki adımları izlemelidir:

 1. Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Kurulumu: Organizasyon, iş süreçlerini ve yönetimini sosyal sorumluluk prensiplerine uygun bir şekilde düzenlemelidir. Çalışan haklarına saygı gösterme, işçi sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma gibi konularda uygun politika ve prosedürler geliştirmelidir.
 2. Dokümantasyon: SA8000 standardına uygun olarak gerekli politika, prosedür ve yönergeleri belgelemelidir.
 3. Çalışan Eğitimi ve Farkındalık: Çalışanlar, yöneticiler ve diğer personel sosyal sorumluluk ilkeleri konusunda eğitilmelidir ve bilinçlendirilmelidir.
 4. Bağımsız Denetim: SA8000 belgesini almak isteyen organizasyon, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmeden geçmelidir. Bu denetimde, organizasyonun SA8000 standardına uygunluğu ve sosyal sorumluluk ilkelerini uygulama başarısı değerlendirilir.
 5. Süreç İyileştirme: Denetim sonucunda ortaya çıkan eksiklikler ve öneriler üzerinde çalışarak süreçleri sürekli iyileştirmek için çaba göstermelidir.
 6. Belge Verilmesi: Başarılı bir denetim sonrasında, organizasyon SA8000 belgesini alır. Bu belge, organizasyonun sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket ettiğini gösterir.

SA8000 belgesi, işletmelerin sosyal sorumluluk ve etik değerlere olan taahhüdünü gösterir. Müşteri ve diğer paydaşlar için organizasyona olan güveni artırır ve organizasyonun toplumsal itibarını güçlendirir. Aynı zamanda, çalışanların iş memnuniyetini ve bağlılığını artırır ve organizasyonun sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın