Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uluslararası bir standardını ifade eder. Bu standardın amacı, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını yönetmelerine, çalışanların güvenliğini sağlamalarına ve iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemelerine yardımcı olmaktır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel unsurları aşağıdaki gibidir:

 1. Risk Değerlendirmesi: İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirler, değerlendirir ve yönetir.
 2. Hedefler ve İzleme: İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmayı izler.
 3. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlar ve ilgili taraflar, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilir ve farkındalık kazandırılır.
 4. Acil Durum Planları: İşletmeler, acil durumlar için planlar oluşturur ve acil durumlarla başa çıkmak için hazırlıklı olurlar.
 5. Yasal Uyumluluk: İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlamak için gereken adımları atarlar.
 6. Yönetim İncelemesi: İşletme yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği performansını gözden geçirir ve gerekli iyileştirmeleri planlar.
 7. İş Kazası ve Yaralanmaların Önlenmesi: İşletmeler, iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için süreçler ve prosedürler geliştirir.
 8. Sürekli İyileştirme: ISO 45001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmelerini destekler.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerin çalışanların sağlığını ve güvenliğini öncelikli olarak ele alarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimize etmelerine yardımcı olur. Bu standard, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmelerine ve güvenli çalışma ortamını sağlamalarına rehberlik eder.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları Nelerdir?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin birçok faydası vardır:

 1. Çalışan Güvenliği ve Sağlığı: İşletmeler, ISO 45001 standardını uygulayarak çalışanların sağlığını ve güvenliğini korur, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önler.
 2. Yasal Uyumluluk: ISO 45001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlamasını destekler ve yasal gereksinimleri yerine getirmelerine yardımcı olur.
 3. İş Kazaları ve Masrafların Azalması: İş kazalarının ve yaralanmaların azalması, işletmelerin tıbbi masrafları, iş kaybını ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur.
 4. İtibarın Güçlenmesi: İşletmeler, çalışan güvenliği ve sağlığına verdiği önemle itibarlarını güçlendirir ve paydaşların gözünde olumlu bir imaj oluşturur.
 5. Çalışan Motivasyonu ve Katılımı: Çalışanlar, işletmelerin kendilerinin sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhütlerini göstermelerinden motive olurlar ve katılımlarını artırırlar.
 6. Sürekli İyileştirme: ISO 45001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlemelerini ve iyileştirmelerini sağlar.
 7. Etkin Yönetim ve Planlama: ISO 45001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini daha etkin bir şekilde planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur.
 8. Rekabet Avantajı: ISO 45001 sertifikası, işletmelere iş sağlığı ve güvenliği konularında üstünlük sağlar ve rekabet avantajı elde etmelerini destekler.
 9. Acil Durum Hazırlıklılığı: ISO 45001, işletmelerin acil durum planları oluşturmasını ve acil durumlarla başa çıkmak için hazırlıklı olmasını sağlar.
 10. Kurumsal Sorumluluk: İşletmeler, ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği konularında toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlarlar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelere çalışanların sağlığını ve güvenliğini öncelikli olarak ele almaları için bir çerçeve sunar. Bu sayede işletmeler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimize ederek çalışanlarının güvende ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayabilirler. Aynı zamanda, işletmelerin yasal gereksinimlere uyum sağlaması, maliyetleri azaltması ve itibarlarını güçlendirmesi için etkili bir araç sunar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alabilecek her türlü işletme veya organizasyon vardır. İş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanarak çalışanların güvenliğini sağlamayı ve iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlayan herkes bu belgeyi almak için başvurabilir. Bu belgeyi almak isteyen bir işletme veya organizasyon, aşağıdaki adımları izlemelidir:

 1. Hazırlık: İşletme veya organizasyon, ISO 45001 standardını anlamalı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurma niyetini belirlemelidir.
 2. Dokümantasyon Hazırlığı: İşletme veya organizasyon, ISO 45001 gerekliliklerine uygun dokümantasyon oluşturmalıdır. Bu dokümantasyon, iş sağlığı ve güvenliği politikası, risk değerlendirmeleri, eğitim programları ve diğer ilgili belgeleri içerebilir.
 3. Uygulama: İşletme veya organizasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulamaya başlamalı ve iş süreçlerini buna göre düzenlemelidir.
 4. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: İşletme veya organizasyon, iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirler, değerlendirir ve yönetir.
 5. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlar ve ilgili taraflar, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilir ve farkındalık kazandırılır.
 6. Acil Durum Planları: İşletme veya organizasyon, acil durumlar için planlar oluşturur ve bu planları düzenli olarak tatbik eder.
 7. Yönetim İncelemesi: İşletme veya organizasyon yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği performansını gözden geçirir ve gerekli iyileştirmeleri planlar.
 8. Bağımsız Denetim: İşletme veya organizasyon, bir bağımsız belgelendirme kuruluşuna başvurarak denetim sürecine dahil olabilir.
 9. Belge Verilmesi: ISO 45001 gerekliliklerine uygun olarak çalıştığı ve iş sağlığı ve güvenliği performansını yönettiği bağımsız denetim sonrasında onay alırsa, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi verilir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhütlerini gösterir. Bu belge, işletmelerin iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını minimize etmelerine ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, işletmelerin yasal gereksinimlere uyum sağlaması, maliyetleri azaltması, itibarlarını güçlendirmesi ve rekabet avantajı elde etmesi için etkili bir araç sunar.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın