Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

ISO31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000, Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi’nin (Enterprise Risk Management – ERM) gerekliliklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların riskleri sistematik bir şekilde yönetmelerine ve belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir çerçevedir.

Kurumsal Risk Yönetimi, bir organizasyonun hedeflerine ulaşırken karşılaşabileceği iç ve dış riskleri belirlemeyi, analiz etmeyi ve yönetmeyi içerir. Bu riskler, finansal riskler, operasyonel riskler, itibar riskleri, teknoloji riskleri, hukuki riskler ve diğer potansiyel tehditler olabilir.

ISO 31000 kapsamında dikkate alınan ana unsurlar şunlardır:

 1. Risk Yönetim Çerçevesi: Organizasyonlar, risk yönetimi politikalarını ve süreçlerini belirler ve uygun bir risk yönetim çerçevesi oluştururlar.
 2. Risk Tanımlama ve Değerlendirme: Organizasyonlar, potansiyel riskleri tanımlar ve bunların olası etkilerini değerlendirir.
 3. Risk İzleme ve Kontrol: Riskler düzenli olarak izlenir ve etkili bir şekilde kontrol altında tutulur.
 4. Risk Toleransı ve Kabulü: Organizasyonlar, risk tolerans seviyelerini belirler ve yönetimle paydaşların riskleri kabul etme düzeylerini tanımlar.
 5. İletişim ve Danışmanlık: Risk yönetimi, tüm paydaşlar arasında etkin iletişimi ve danışmanlığı destekler.
 6. Sürekli İyileştirme: Risk yönetimi süreçleri sürekli olarak gözden geçirilir ve iyileştirme fırsatları belirlenir.

ISO 31000, organizasyonların riskleri daha iyi anlamalarına ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olarak daha iyi iş kararları almalarını ve daha başarılı olmalarını sağlar. Bu standart, organizasyonların risk yönetimi süreçlerini sistematik bir şekilde organize etmelerine yardımcı olur ve gelecekteki belirsizliklerle daha iyi başa çıkmalarını sağlar.

ISO 31000 sertifikasyonu, organizasyonun risk yönetimi konusunda uygun ve etkin bir yaklaşım benimsediğini gösterir ve kuruluşun daha güvenilir bir iş ortağı olarak algılanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, risklerin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlayarak organizasyonların daha iyi performans göstermelerine olanak tanır.

ISO31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Yararları Nelerdir

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi’nin uygulanması ve sertifikasyonu, bir organizasyon için birçok önemli fayda sağlar. İşte ISO 31000’in kurumsal risk yönetimine sağladığı bazı yararlar:

 1. Risklerin Daha İyi Anlaşılması: ISO 31000, organizasyonların iç ve dış riskleri daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu sayede organizasyonlar, karşılaşabileceği riskleri belirleyerek daha bilinçli kararlar alabilir.
 2. Etkin Karar Alma: Risk yönetimi sayesinde organizasyonlar, riskleri yönetirken daha etkin ve bilinçli kararlar alabilirler. Bu, iş süreçlerini ve projeleri daha başarılı bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.
 3. Operasyonel Verimlilik: Risklerin daha iyi yönetilmesi, organizasyonların operasyonel verimliliğini artırır. Riskleri önceden tanımlamak ve yönetmek, olumsuz etkileri azaltır ve iş süreçlerinin kesintiye uğramasını engeller.
 4. Finansal Performans ve Sürdürülebilirlik: ISO 31000, finansal risklerin daha iyi yönetilmesini sağlar. Risklerin kontrol altına alınması, organizasyonların finansal performansını artırır ve sürdürülebilirliklerini güçlendirir.
 5. Rekabet Avantajı: ISO 31000 sertifikasyonu, organizasyonlara risk yönetimi konusunda uzmanlık kazandıklarını ve güvenilir bir iş ortağı olduklarını gösterir. Bu, müşteri ve paydaş güvenini artırır ve rekabet avantajı sağlar.
 6. İtibar ve Güvenilirlik: İyi bir risk yönetimi, organizasyonların itibarını güçlendirir ve güvenilirliklerini artırır. Müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar, riskleri etkin bir şekilde yöneten organizasyonlarla çalışmayı tercih eder.
 7. İş Sürekliliği: ISO 31000, kriz durumlarında ve belirsizliklerde iş sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur. Bu, organizasyonların değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlar.
 8. Tedarik Zinciri Güvenliği: Risk yönetimi, tedarik zinciri boyunca güvenliği artırır ve organizasyonların tedarik zincirinde güvenilir bir ortak olarak kabul edilmesine yardımcı olur.

ISO 31000 sertifikasyonu, organizasyonların risk yönetimini daha etkin ve sistematik bir şekilde uyguladıklarını ve gelecekteki belirsizliklerle daha iyi başa çıktıklarını gösterir. Bu, organizasyonların iş sürekliliğini ve başarılarını artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda müşteri ve paydaş güvenini artırır.

ISO31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi belgesini, risk yönetimi konusunda uygun ve etkin bir yaklaşım benimseyen her türlü organizasyon alabilir. Bu standart, tüm sektörlerde ve her büyüklükteki işletmeler için uygundur.

ISO 31000 belgesi almak isteyen bir organizasyon, risk yönetimini sistematik bir şekilde kurmalı ve ISO 31000 standardının gerekliliklerine uygun olarak uygulamalıdır. Ayrıca, bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılan denetim sürecinden geçmelidir. Bu denetimlerde, organizasyonun risk yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uyguladığı ve ISO 31000 standartlarına uygun olduğu doğrulanır.

ISO 31000 belgesi, bir organizasyonun riskleri daha iyi anladığını, etkin bir şekilde yönettiğini ve risklere karşı hazırlıklı olduğunu gösterir. Bu belge, müşteri ve paydaş güvenini artırır, pazarda rekabet avantajı sağlar ve risklerle daha etkin bir şekilde başa çıkan güvenilir bir iş ortağı olduğunu vurgular.

Özetle, risk yönetimine önem veren ve ISO 31000 standartlarını karşılayan tüm organizasyonlar bu belgeyi alabilir ve kurumsal risk yönetimini etkinleştirebilir.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın