Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

ISO22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, gıda zincirindeki her türlü organizasyonun gıda güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek ve tüketicilere güvenli ve kaliteli gıda ürünleri sağlamak için kullanılan bir çerçevedir.

ISO 22000, gıda güvenliğini sağlamak için süreç odaklı bir yaklaşım benimser ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ilkelerini içerir. Bu standardın amacı, gıda üreticilerinin, işleyicilerinin, taşıyıcılarının, depolayıcılarının ve dağıtıcılarının, tüm gıda güvenliği tehlikelerini analiz etmelerini, önleyici tedbirler alarak riskleri azaltmalarını ve gıda güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak işlemelerini sağlamaktır.

ISO 22000, aşağıdaki ana unsurları içerir:

 1. HACCP Prensipleri: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri, gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması için temel bir yöntemdir.
 2. Gıda Güvenliği Politikası ve Hedefleri: Organizasyonların gıda güvenliği politikaları ve hedefleri belirlenir ve uygulanır.
 3. Gıda Güvenliği Risk Değerlendirmesi: Gıda zinciri boyunca tüm süreçler değerlendirilir ve potansiyel riskler tespit edilir.
 4. HACCP Planları: HACCP prensiplerine dayalı olarak önleyici tedbirlerin belirlendiği ve uygulandığı HACCP planları oluşturulur.
 5. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu: Süreçler ve politikalar belgelenir, işlemler düzenlenir ve gereklilikler sağlanır.
 6. Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk: Gıda güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklerin belirlenmesi ve uyumluluğun sağlanması.
 7. İzlenebilirlik ve Acil Durum Hazırlığı: Gıda zincirindeki ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması ve acil durumların yönetimi için planların oluşturulması.

ISO 22000 sertifikasyonu, bir organizasyonun gıda güvenliği süreçlerini etkin bir şekilde yönettiğini ve müşterilere güvenli gıda ürünleri sağladığını gösterir. Ayrıca, organizasyonun gıda güvenliği risklerini yönetmeye odaklandığını ve tedarik zinciri boyunca uygun gıda güvenliği standartlarını uyguladığını gösterir. Bu, müşteri güvenini artırır ve pazarda rekabet avantajı sağlar.

ISO22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yararları Nelerdir

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sertifikasyonu, bir organizasyon için bir dizi önemli fayda sağlar. İşte ISO 22000’in gıda işletmelerine sağladığı bazı yararlar:

 1. Güvenilirlik ve İtibar: ISO 22000 sertifikasyonu, gıda işletmesinin gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu gösterir ve müşterilere güven verir. Bu, işletmenin güvenilirliğini artırır ve rekabet avantajı sağlar.
 2. Tüketici Güveni: ISO 22000 sertifikasyonu, müşterilere güvenli gıda ürünleri tedarik ettiğinizi gösterir. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve tüketici güvenini kazanmanıza yardımcı olur.
 3. HACCP Prensiplerine Dayalı Yaklaşım: ISO 22000, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensiplerine dayalı bir yaklaşım benimser. Bu, gıda güvenliği tehlikelerini belirlemek, önleyici tedbirler almak ve gıda güvenliğini sağlamak için etkili bir yöntem sunar.
 4. Gıda Güvenliği ve Risk Yönetimi: ISO 22000, gıda güvenliği risklerini belirlemeye ve yönetmeye odaklanır. Bu, olası gıda güvenliği tehlikelerini azaltmaya yardımcı olur.
 5. Süreç Verimliliği: ISO 22000, gıda işletmelerinin süreçlerini düzenlemeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Bu, işletmenin üretkenliğini ve maliyet etkinliğini artırır.
 6. Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk: ISO 22000, gıda güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri belirler ve uyumluluğu sağlar. Bu, işletmenin yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.
 7. İzlenebilirlik ve Acil Durum Hazırlığı: ISO 22000, gıda ürünlerinin izlenebilirliğini ve acil durum yönetimini sağlar. Bu, ürünlerin güvenliğini sağlamak ve müşterilere güven vermek için önemlidir.
 8. Uluslararası Kabul: ISO 22000, dünya genelinde kabul gören bir gıda güvenliği standardıdır. Sertifikasyon, uluslararası pazarda iş yapmak için önemli bir adımdır.

ISO 22000 sertifikasyonu, gıda işletmeleri için gıda güvenliği yönetimini etkinleştirir, müşteri güvenini artırır, rekabet avantajı sağlar ve yasal uyumluluğu sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda, gıda güvenliği risklerini azaltmak ve süreç verimliliğini artırmak için etkili bir yöntem sunar.

ISO22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini, gıda zinciri boyunca faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve işletme alabilir. Bu standart, gıda üreticileri, işleyicileri, dağıtıcıları, depolayıcıları ve hizmet sağlayıcılarını kapsayan tüm gıda işletmelerini kapsar.

ISO 22000 belgesi almak isteyen bir organizasyon, gıda güvenliği yönetim sistemi kurmalı ve bu sistemi ISO 22000:2018 standardının gerekliliklerine uygun olarak uygulamalıdır. Ayrıca, bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılan denetim sürecinden geçmelidir. Bu denetimlerde, organizasyonun gıda güvenliği süreçlerini etkin bir şekilde yönettiği ve ISO 22000 standartlarına uygun olduğu doğrulanır.

ISO 22000 belgesi, bir organizasyonun gıda güvenliği ile ilgili riskleri yönettiğini, gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altında tuttuğunu ve tüketicilere güvenli gıda ürünleri sağladığını gösterir. Bu belge, müşteri güvenini artırır, pazarda rekabet avantajı sağlar ve tedarik zincirinde güvenilir bir tedarikçi olarak itibar kazanmayı sağlar.

Özetle, gıda işletmeleri, tüm gıda zinciri boyunca uygun gıda güvenliği standartlarını uygulayarak ve ISO 22000:2018 gerekliliklerini karşılayarak bu belgeyi alabilir ve gıda güvenliği yönetimini etkinleştirebilir.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın