Adres

Söğütözü Cad. No:2 Koç Kuleleri A Blok D:13 Çankaya/Ankara

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015, Çevre Yönetim Sistemi’nin uluslararası bir standardını ifade eder. Bu standardın amacı, işletmelerin çevresel etkilerini yönetmelerine ve sürdürülebilir çevre performansını sağlamalarına yardımcı olmaktır. ISO 14001:2015 standardı, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve çevresel yönetim uygulamalarını iyileştirmek amacıyla oluşturulmuş bir çerçevedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin temel unsurları aşağıdaki gibidir:

 1. Çevresel Politika: İşletme, çevresel politikasını belirler ve taahhütlerini ilan eder. Bu politika işletmenin çevresel amaç ve hedeflerini yansıtmalıdır.
 2. Çevresel Aspects ve Etkiler: İşletme, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirler ve değerlendirir. Bu, işletmenin çevresel açıdan önemli unsurları anlamasına yardımcı olur.
 3. Hukuki ve Diğer Gereklilikler: İşletme, çevre mevzuatı ve diğer ilgili gereklilikleri belirler ve bunlara uyum sağlamak için bir sistem oluşturur.
 4. Hedefler ve İzleme: İşletme, çevresel hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmayı izler. Çevresel performansın sürekli olarak iyileştirilmesi hedeflenir.
 5. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlar ve ilgili taraflar, çevre yönetim sistemi ve çevresel sorumluluklar konusunda eğitilir ve farkındalık kazandırılır.
 6. Acil Durum Hazırlığı: İşletme, çevresel acil durumlar ve olaylar için hazırlık planları geliştirir.
 7. İyileştirme: İşletme, çevresel performansını sürekli olarak izler, değerlendirir ve iyileştirme fırsatları arar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelere çevresel etkilerini yönetme, enerji ve kaynak verimliliğini artırma, çevresel performansı izleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konularında rehberlik sağlar. Bu standart, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirerek çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmalarını amaçlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Yararları Nelerdir

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin birçok faydası vardır:

 1. Çevresel Performansın İyileştirilmesi: İşletmeler, çevresel etkilerini daha iyi anlayarak ve yöneterek çevresel performanslarını artırabilirler.
 2. Çevresel Risklerin Azaltılması: Çevre yönetim sistemi, işletmelerin çevresel riskleri belirlemelerine ve azaltmalarına yardımcı olur.
 3. Hukuki Uyumluluk: ISO 14001, işletmelerin çevre mevzuatına ve diğer gerekliliklere uyum sağlamalarını sağlar.
 4. Rekabet Avantajı: ISO 14001 sertifikası, işletmelere çevre konusundaki taahhütlerini ve sorumluluklarını kanıtlar, böylece rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.
 5. Çevresel İmajın Güçlenmesi: Çevreye duyarlı bir çevre yönetim sistemi, işletmelerin kurumsal imajını güçlendirir ve paydaşlar arasında olumlu bir algı oluşturur.
 6. Maliyet Tasarrufu: Enerji ve kaynak verimliliği artırılarak işletme içi maliyetler düşebilir.
 7. İş Sürekliliği: Çevresel risklerin ve acil durumların belirlenmesi ve yönetilmesi, iş sürekliliğini artırır.
 8. Çalışan Katılımı: Çalışanlar, çevresel konularda farkındalık kazanır ve çevre yönetim sistemiyle bütünleşirler.
 9. Sürdürülebilirlik Hedefleri: ISO 14001, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını destekler.
 10. Daha İyi İş İlişkileri: İşletmeler, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek tedarikçi ve müşteri ilişkilerini güçlendirebilirler.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelere çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine, çevre üzerinde olumlu etkiler yaratmalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, işletmelerin çevresel performansını izlemelerini ve sürekli olarak iyileştirmelerini sağlayarak geleceğe daha sürdürülebilir bir şekilde hazırlanmalarını destekler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alabilecek her türlü işletme veya organizasyon vardır. Belge almak isteyen bir işletme, aşağıdaki adımları izlemelidir:

 1. Hazırlık: İşletme, ISO 14001:2015 standardını anlamalı ve çevresel yönetim sistemi kurma niyetini belirlemelidir.
 2. Dokümantasyon Hazırlığı: İşletme, ISO 14001:2015 gerekliliklerine uygun dokümantasyon oluşturmalıdır. Bu dokümantasyon, çevresel politika, hedefler, prosedürler ve diğer ilgili belgeleri içerebilir.
 3. Uygulama: İşletme, çevresel politikayı uygulamaya başlamalı ve çevresel etkileri yönetme süreçlerini kurmalıdır.
 4. Çevresel Risk ve Oportunite Değerlendirmesi: İşletme, faaliyetlerinin çevresel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmelidir.
 5. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlar ve ilgili taraflar, çevre yönetim sistemi ve çevresel sorumluluklar konusunda eğitilir ve farkındalık kazandırılır.
 6. Yönetim İncelemesi: İşletme yönetimi, çevre yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirir ve gerekli iyileştirmeleri planlar.
 7. Bağımsız Denetim: İşletme, bir bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetime başvurmalıdır.
 8. Belge Verilmesi: ISO 14001:2015 gerekliliklerine uygun olarak çalıştığı ve çevresel performansını yönettiği bağımsız denetim sonrasında onay alırsa, ISO 14001:2015 belgesi verilir.

Her sektörden, her büyüklükteki işletme veya organizasyon ISO 14001:2015 belgesini alabilir. Çevre yönetim sistemi oluşturarak çevresel etkilerini yönetmeyi ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan tüm işletmeler, bu belgeyi almak için başvurabilirler. ISO 14001:2015 belgesi, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve çevre konularında taahhütte bulunduklarını kanıtlar.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın 

Bize Ulaşın